Ντάλης Σωτήρης

Ο Σωτήρης Ντάλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων – Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης και στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το 2013 συντονίζει στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική. Διευθύνει την τετραμηνιαία επιθεώρηση «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική» και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από είκοσι μονογραφίες και συλλογικούς τόμους.