Ραβενιάνι Tζόρτζο

Γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1948. Ζει στη Βενετία όπου και διδάσκει Ιστορία της βυζαντινής Ιταλίας στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε διάφορα πεδία. Μεταξύ άλλων, ασχολείται ιδιαίτερα με την εποχή του Ιουστινιανού, την αυλή του Βυζαντίου, τις σχέσεις μεταξύ Βενετίας και Βυζαντίου και τη βυζαντινή κυριαρχία στην Ιταλία. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται οι εξής: Il traditore di Venezia. Vita di Marino Falier doge, Μπάρι-Ρώμη (2017), Ezio. L’ultimo dei Romani, Ρώμη (2018), I Bizantini in Italia, Νέα έκδοση, Μπο- λόνια (2018) και Bisanzio e l’Occidente medievale, Μπολόνια (2019).