Κουρουτσίδου Μαρία

Η Μαρία Κουρουτσίδου είναι μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ίδιου Τμήματος, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών μαθήματα που αφορούν τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη διαμόρφωση του ρόλου του φύλου και τη μεθοδολογία έρευνας. Παράλληλα, διδάσκει στο εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Επί σειρά ετών, συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτρια σε ερευνητικά προγράμματα και συναφείς δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου, κοινωνικού αποκλεισμού, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.ά. του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του ΤΕΠΑΕΣ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, φύλου, οικογένειας και σχολείου, εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τυπικής και μη τυπικής μάθησης. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και τόμους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.