Καμερότο Aλμπέρτο

Διδάσκει αρχαία ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ελληνική επική και αρχαία σατιρική ποίηση. Με τον Filippomaria Pontani συνέλαβε την ιδέα και συντονίζει το πρόγραμμα Classici contro, το οποίο παρουσιάζει στους πολίτες την κριτική φωνή των αρχαίων κλασικών και της έρευνας για τα προβλήματα του παρόντος. Είναι υπεύθυνος του «Εργαστηρίου Έρευνας Αλήθεια. Αρχαία Σάτιρα» του Ca’ Foscari. Μερικά από τα βιβλία που έχει δημοσιεύσει: Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano di Samosata (1998), Diafonie. Esercizi sul comico (2007), La nuova Musa degli eroi. Dal mythos alla fiction (2008), Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto dell’epica greca arcaica (2009), Luciano di Samosata. Icaromenippo (2009), Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù: composizione e racconto nell’epica greca arcaica (2009), Il nemico neccessario. Duelli al sole e duelli in ombra tra le parole e il sangue (2010), Classici contro (2012), Gli occhi e la lingua della satira. Studi sull’eroe satirico in Luciano di Samosata (2014), Hybris. I limiti dell᾽uomo tra acque, cieli e terre (2014), L᾽esilio della bellezza (2014), Nuda Veritas. Da Omero a Orson Welles, (2016), Uomini contro. Tra l᾽ Iliade e la Grande Guerra (2017), La satira del successo. La spettacolarizzazione della cultura nel mondo antico (tra retorica, filosofia, religione e potere) (2017).