Καπανιάρης Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης, είναι Διδάκτορας Ψηφιακής Λαογραφίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας έχει εκπονήσει δύο μεταδιδακτορικές έρευνες στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για ζητήματα αρχειακής εθνογραφίας με την οπτική των νέων τεχνολογιών. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την ψηφιακή λαογραφία, την αρχειακή εθνογραφία, την πολιτιστική διαχείριση με τη χρήση των Τ.Π.Ε., την τοπική ιστορία και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι Καθηγητής – Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό τμήμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στην ενότητα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι, ΕΛΠ41».

Την περίοδο 2021-2022 είναι Επισκέπτης Ερευνητής (Visiting Research Fellow) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε ζητήματα αρχειακής εθνογραφίας και αρχείων μετανάστευσης.

Το 2014 για το έργο του «Οι Μάηδες της Μακρινίτσας, το 2018 για το έργο του «Ψηφιακή Λαογραφία και Εκπαίδευση, Εμπλουτισμένα Μέσα & Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδακτική του Λαϊκού Πολιτισμού, και το 2019 για το δίτομο έργο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ένας αιώνας συνεταιριστικής παράδοσης και αγώνα, Η ιστορία, οι συνεταιριστικές αξίες και ο πολιτισμός της αγροτικής παραγωγής» βραβεύτηκε από την Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το «Βραβείο Λυσίμαχου Καυταντζόγλου».